برچسب: درازمدت

نتایج جراحی زیبایی بینی در درازمدت
2021-06-26

اکثر افراد هنگامی که به نتایج جراحی پلاستیک، مثل جراحی زیبایی بینی، فکر می‌کنند، به نتایج کوتاه مدت آن می‌اندیشند. اما در نظر گرفتن نتایج طولانی مدت نیز مهم است. به طور مثال، نتایج دیگر جراحی زیبایی بینی چیست؟ عمل زیبایی بینی در  سنین"پیری"  چگونه...