برچسب: مراحل عمل بینی

مراحل جراحی بینی و نوع بیهوشی
2020-10-23

چرا باید مراحل جراحی بینی را بدانید ؟ جراحی بینی برای تغییر ظاهر افرادی که از ظاهر بینی خود راضی نیستند و یا در بینی آنها اختلال عملکرد وجود دارد و یا به دلیل تصادف و … بینی آنها شکسته شده ایت انجام میشود. برخی از افراد قبل از جراحی میخواهند بدانند که...