برچسب: نامتقارن بودن سوراخ بینی

دلیل عدم تقارن سوراخ بینی چست ؟
2020-12-11

عدم تقارن سوراخ های بینی بعد از عمل بینی : از بیشترین مسائل مورد بحث در جراحی بینی، قرینگی سوراخ های بینی است که برای اطلاعات دقیق تر می توانید در جلسه مشاوره دکتر مهران دوغایی از وی سوالات بیشتری داشته باشید. برخی افراد بعد از جراحی بینی متوجه عدم...