فیلم های آموزشی

دکتر مهران دوغایی مقدم

جراح و متخصص گوش، حلق و بینی
جراح زیبایی صورت و بینی

تزریق آمپول کورتون (تریامسینولون، تریلون، تریام هگزال) پس از جراحی بینی جهت کاهش ورم

جراحی آندوسکوپیک سینوس ها

جراحی زیبایی پلک (بلفاروپلاستی)

تزریق آمپول کورتون (تریامسینولون، تریلون، تریام هگزال) پس از جراحی بینی جهت کاهش ورم

جراحی آندوسکوپیک سینوس ها

جراحی زیبایی پلک (بلفاروپلاستی)

دکتر مهران دوغایی مقدم

جراح و متخصص گوش، حلق و بینی
جراح زیبایی صورت و بینی