فیلم های آموزشی

روش چسب زدن بینی
تزریق آمپول کورتون (تریامسینولون، تریلون، تریام هگزال) پس از جراحی بینی جهت کاهش ورم
جراحی زیبایی پلک (بلفاروپلاستی)
جراحی آندوسکوپیک سینوس ها