درباره دکتر مهران دوغایی مقدم

دکتر مهران دوغایی مقدم متخصص و جراح گوش، گلو و بینی می باشد. او در سال 1365 پس از شرکت در کنکور سراسری و در حالیکه یکی از جوانترین شرکت کنندگان کنکور سراسری بود، درسهمیه آزاد در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد و دوره پزشکی عمومی خود را در دانشگاه تهران شروع کرد . در سال 1372 با کسب رتبه ده درصد برتر دانشجویان، از پزشکی عمومی فارغ التحصیل  گردید و پس از گذراندن دوره سربازی درروستاهای دورافتاده کشور به عنوان پیام آور بهداشت، در سال 1375 در آزمون تخصصی، شرکت کرده و دررشته گوش و گلو و بینی دانشگاه تهران پذیرفته شد و دوره تخصصی خود را در همان دانشگاه گذراند. از سال1379 پس از موفقیت در آزمون بورد تخصصی ، به عنوان استادیار در دانشگاه علوم پزشکی بابل مشغول گردید و تا سال 87 مشغول آموزش رشته پزشکی به دانشجویان پزشکی این دانشگاه بود. 

وی در سال 87 به تهران نقل مکان کرد و از آن تاریخ تاکنون در بخش خصوصی مشغول خدمت به بیماران عزیز می باشد. در طی این سالها همواره بخصوص در زمینه عمل جراحی زیبایی بینی و صورت در خدمت بیماران عزیز بوده و همواره تلاش کرده تا با استفاده از تجربه و دانش روز، به بهترین نتایج درمانی و زیبایی دست یابد. وی با  بیش از دوازده هزار عمل جراحی بینی موفق، در حال حاضر یکی از پرتجربه ترین پزشکان کشور می باشد و جزو اولین جراحانی است که از روشهای جراحی غیرتخریبی و فانکشنال و روشهای مدرن پرزرواتیو استفاده می کند و با شرکت در کنگره ها و دوره های متعدد تلاش بر انتقال این تجربه به سایر جراحان، بخصوص پزشکان جوانتر داشته است.  

لیست برخی مقالات و سخنرانی های دکتر مهران دوغایی مقدم در کنگره های مختلف به شرح زیراست:

 • ارزیابی کونکا بولوزا در بیماران کاندید رینوپلاستی- سال 2008
 • assessment of concha bullosa in rhinoplasty candidate patients
 • ارزیابی کلیرانس موکوسیلیاری در بیماران رینوپلاستی با اپروچ باز و بسته –– سال 2009
 • evaluation of mucocilliary clearance time in rhinoplasty patients with open and closed approaches
 • رینوپلاستی بر مبنای سوچور–2012
 • suture based rhinoplasty
 • بازنگری نکات مهم بالینی سینوسهای پارانازال در سی تی اسکن

 Review of important points in paranasal CT Scan

 • جراحی اندوسکوپیک سینوسها و عوارض پس از جراحی- نکات رادیولوژیک- سال 2015
 • Endoscopic sinus surgery and postoperative complications-Radiologic points
 • نقش فوت پلیت در رینوپلاستی-2019
 • Footplate in rhinoplasty
 • نکات مهم در تفسیر تصاویر رادیولوژی سینوسهای پارانازال – 2019
 • Essential points in paranasal sinus imaging interpretation

دستکاریها و اقدامات بر روی فوت پلیت در رینوپلاستی- 2019

 • Foot plate manipulations in rhinoplasty
 • نقش موکوپریکوندریوم- موکوپریوستئوم در بهبود نتایج عمل جراحی سپتوپلاستی –- سال 2019
 • Role of mucoperichondrium – mucoperiosteom layer in correcting caudal part of septum deviations
 • رینوپلاستی با روش پرزرویشن لیگامان ها – 2023
 • Ligament preservative rhinoplasty