درباره دکتر دوغایی

دکتر مهران دوغایی مقدم، متولد سال 1348 هجری شمسی در شهرستان قوچان از استان خراسان می باشد. تحصیلات دوره ابتدایی را در آن شهرستان به پایان رساند و دوره راهنمایی و متوسطه را در تهران، در مدارس گروه آموزشی هدف و خوارزمی، گذرانده است. در سال 1365 در اولین تجربه ی شرکت در آزمون سراسری با انتخاب رشته ی طب ،در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پذیرفته شد و درسن هفده سالگی به عنوان یکی از جوانترین دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران، تحصیل طب را آغاز نمود ودر سال 1372 از این رشته، فارغ التحصیل شد.

نمونه ای از عمل های جراحی

حضور دکتردوغایی مقدم در شبکه های تلویزیونی
آلرژی های فصلی
زمان مناسب جراحی بینی
سینوس
گزینه ها
پروتز چانه
پروتز گونه
تزریق چربی
بوتاکس
گزینه ها
پروتز چانه
پروتز گونه
تزریق چربی
بوتاکس
گزینه ها
پروتز چانه
پروتز گونه
تزریق چربی
بوتاکس
گزینه ها

 ز ییزیبببیی

دکتر دوغایی